igvirpazar@gmail.com +382 69 276 418
Skadarsko jezero
i Fauna

Najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi.
Skadarsko jezero je ekološko carstvo, oaza tišine i bliskog kontakta sa netaknutom prirodom.
Sjeverna močvarna obala (oko 20.000 ha) pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica.

Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa Jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA)
Nalazi se i na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Ovo je jedino stanište pelikana na jugu Evrope.
Osim njih, na Skadarskom jezeru se nastanjuju galeb, siva i bijela čaplja, kormoran, vodomar, gnjurac, čigrica i mnoge druge vrste.

U Parku živi 48 vrsta riba, među kojima je i veoma rijetka ukljeva, ali i neke mnogo poznatije - krap, jegulja, pastrmka, klijen, grgeč

Tu je takođe i 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti.

Raznovrstan je biljni svijet kako u samom Jezeru tako i u njegovom okruženju.
U ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška (Trupa Longicurpa) mogu se pružati kilometrima.

 • Lokvanj

  Lokvanj

 • Kasoranja

  Kasoranja

 • Zanovijet

  Zanovijet

 • Srpska Ramonda

  Srpska Ramonda

 • Uskolisni Zvončić

  Uskolisni Zvončić

 • Pelikan

  Pelikan

 • Kormoran

  Kormoran

 • Čaplja

  Čaplja

 • Vodomar

  Vodomar

 • Gnjurac

  Gnjurac

 • Ukljeva

  Ukljeva

 • Krap

  Krap

 • Jegulja

  Jegulja

 • Grgeč

  Grgeč

 • Karaš

  Karaš